Rent a SpaceLogin

HUBBA Events

Do you have passion but are unsure of where to start?

Learn from the best!

HUBBA's events program is developed in order to help our community get the most out of our startup ecosystem. Attending a HUBBA event will give you the opportunity to grow your network, your knowledge, and your business.

Upcoming Events

HUBBA holds regular events to help grow the startup ecosystem in Thailand. Come to learn, come to connect, and come to find a starting point.

Business Model Blueprint Free Workshop #5

Workshop

ถ้าหากว่าถ้าคุณคุ้นเคยอยู่แล้วกับ Lean Canvas Model และ Business Model Canvas รับรองว่าคุณจะต้องตื่นเต้นกับ The Business Model Blueprint แน่นอน! เพราะ The Business Model Blueprint นี้ เป็นเครื่องมือในการออกแบบและวางแผนธุรกิจที่ถูกพัฒนาต่อมาจาก Lean Canvas Model และ Business Moel Canvas ที่ครอบคลุมขึ้นและครบถ้วนกว่า เหมาะกับธุรกิจที่กำลังเริ่มต้น

14 July 2018
HUBBA Ekkamai
10.00 - 16.00
500THB Deposit

SpeakPro Sales Skill

Workshop

การขาย คือ “ศิลปะ” ที่ไม่สามารถทำตามตำราหรือลอกเลียนกันได้ เพราะการขายต้องอาศัยทั้งทักษะและความสามารถในเข้าถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อชักจูง โน้มน้าวใจลูกค้าให้รู้สึกคล้อยตาม จนอยากซื้อสินค้าและบริการของเรา แต่การขายที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องวางกลยุทธ์ในการขายอย่างเหมาะสม รู้จักสินค้าและบริการของตัวเองเป็นอย่างดี ศึกษาข้อมูลและความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะนำไปสู่บทสนทนาและการสื่อสารที่ตรงต่อใจของลูกค้าเพื่อปิดให้ได้

14 July, 2018
HUBBA-TO
10.00 - 16.00 น.
Early Bird 2,900 บาท (จากราคาปกติ 3,500 บาท)

SpeakPro Presentation Skills

Workshop

โอกาสของผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน “การนำเสนอเพื่อการโน้มน้าว” มาถึงแล้ว!! เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ประหม่าเมื่อต้องพูดต่อหน้าสาธารณชน หรือแม้แต่การพูดเพื่อนำเสนอไอเดียต่อหน้าคนเพียงไม่กี่คนในที่ประชุม ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณด้วยเช่นกัน หากคุณเป็นหนึ่งในจำนวนคนเหล่านั้น! คอร์ส SpeakPro Presentation Skills นี้ จะช่วยให้คุณก้าวผ่านอุปสรรค์ด้านการสื่อสาร ก้าวผ่านความตื่นเต้น ซึ่งจะช่วยให้คุณเตรียมตัวและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางผู้ฟังที่กำลังจดจ้องมาที่คุณ

25 August 2561
HUBBA-TO
10.00 - 16.00 น.
Early Bird 2,900 บาท (จากราคาปกติ 3,500 บาท)

Advanced Facebook Ads

Workshop

สร้างความแตกต่างด้วยความรู้แบบแอดวานซ์ ต่อยอดการทำการตลาดผ่าน Facebook Ads ให้มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

21-22 July 2561
HUBBA-TO
10.00-16.00 น.
Early Bird 4,500 บาท (จากราคาปกติ 5,500 บาท)

Pitch Clinic [Free Event]

ด้วยเสียงเรียกร้องอย่างไม่ขาดสาย เราจึงได้นำ Pitch Clinic กลับมาอีกครั้ง ซึ่งใน Episode ต่อไป จะเป็นคลาสเรียนแบบเจาะลึกในเรื่องของการใช้น้ำเสียงเพื่อสร้างการดึงดูดและสร้างพลังในการชักจูงผู้ฟัง ด้วยการใช้ท่าทางในการสื่อสาร รวมถึงวิธีการรับมือกับคำถามด้วย! หากคุณกำลังทำ Startup และอยากฝึกฝนในเรื่องของการ Pitch งานดีงานฟรีแบบนี้พลาดไม่ได้แล้ว!

9 June, 7 July, 21 July and 4 August 2561
HUBBA Ekkamai
13.00 - 16.00 น.
500THB Deposit
HUBBA Thailand
Contact19 Soi Ekkamai 4, Sukhumvit 63 Rd., Prakanong Nua, Wattana Bangkok 10110
+662 714 3388 | connect@hubbathailand.com
Copyright © 2018. All rights reserved